Sàn gỗ CN - Vân gỗ màu cherry đen

850,000 ₫

Sản phẩm hoàn thành

Kích thước ( Chiều dày x chiều ngang x chiều dài ): 12 x 303 x 1818 mm

Bề mặt sản phẩm               : Gia công kháng khuẩn - Giấy dán olefin - vỏ bọc

Tiêu chuẩn chất lượng      : F****, VOC thấp theo tiêu chuẩn 4VOC

Cốt                                       : Gỗ dán 

Số lượng trong một kiện   : 1 hộp/6 tấm/3.3m2

Phương pháp chuyên dụng cho gia công bóc dán

Mua hàng

Sàn gỗ CN - Vân gỗ màu khói

850,000 ₫

Sản phẩm hoàn thành

Kích thước ( Chiều dày x chiều ngang x chiều dài ): 12 x 303 x 1818 mm

Bề mặt sản phẩm               : Gia công kháng khuẩn - Giấy dán olefin - vỏ bọc

Tiêu chuẩn chất lượng      : F****, VOC thấp theo tiêu chuẩn 4VOC

Cốt                                       : Gỗ dán 

Số lượng trong một kiện   : 1 hộp/6 tấm/3.3m2

Phương pháp chuyên dụng cho gia công bóc dán

Mua hàng

Sàn gỗ CN - Vân gỗ màu gỗ thích

850,000 ₫

Sản phẩm hoàn thành

Kích thước ( Chiều dày x chiều ngang x chiều dài ): 12 x 303 x 1818 mm

Bề mặt sản phẩm               : Gia công kháng khuẩn - Giấy dán olefin - vỏ bọc

Tiêu chuẩn chất lượng      : F****, VOC thấp theo tiêu chuẩn 4VOC

Cốt                                       : Gỗ dán 

Số lượng trong một kiện   : 1 hộp/6 tấm/3.3m2

Phương pháp chuyên dụng cho gia công bóc dán

Mua hàng

Sàn gỗ CN - Vân gỗ màu sồi tự nhiên

850,000 ₫

Sản phẩm hoàn thành

Kích thước ( Chiều dày x chiều ngang x chiều dài ): 12 x 303 x 1818 mm

Bề mặt sản phẩm               : Gia công kháng khuẩn - Giấy dán olefin - vỏ bọc

Tiêu chuẩn chất lượng      : F****, VOC thấp theo tiêu chuẩn 4VOC

Cốt                                       : Gỗ dán 

Số lượng trong một kiện   : 1 hộp/6 tấm/3.3m2

Phương pháp chuyên dụng cho gia công bóc dán13

Mua hàng

Sàn gỗ CN - Vân gỗ màu hạt dẻ

850,000 ₫

Sản phẩm hoàn thành

Kích thước ( Chiều dày x chiều ngang x chiều dài ): 12 x 303 x 1818 mm

Bề mặt sản phẩm               : Gia công kháng khuẩn - Giấy dán olefin - vỏ bọc

Tiêu chuẩn chất lượng      : F****, VOC thấp theo tiêu chuẩn 4VOC

Cốt                                       : Gỗ dán 

Số lượng trong một kiện   : 1 hộp/6 tấm/3.3m2

Phương pháp chuyên dụng cho gia công bóc dán

Mua hàng